AKTUALITY - MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

19.05.2011 16:55

 

Aktuality

Minister Ján Figeľ ocenil najkrajšiu známku v EÚ od slovenského tvorcu

 

17.05.2011


 

Bratislava (17. mája 2011) – Poštová známka s názvom 400. výročie konania Žilinskej synody vyhrala začiatkom mája 1. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku  Európskej únie „Grand Prix de l’Art Philatélique“. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ sa dnes stretol s autorom rytiny, akademickým maliarom Martinom Činovským a autorom námetu akademickým maliarom Dušanom Kállayoma. Ocenil ich prácu, ktorá teší zberateľov poštových známok doma i v zahraničí.
 „Táto krásna známka je výsledkom spolupráce dvoch vynikajúcich umelcov – profesora Kállaya, majstra dokonalého stvárnenia námetu a jedinečného umelca- rytca docenta Činovského. Naša slovenská rytecká škola dokázala, že je svetovou špičkou a verím, že toto plne zaslúžené ocenenie našej známkovej tvorby nie je posledné“, uviedol pri tejto príležitosti J. Figeľ. 
„Teším ma, že slovenská poštová známka, hoci píše len krátku históriu, sa stretáva s uznaním. Poštová známka, bola a je odrazom kultúry národa. Je najjednoduchšou reklamou štátu“ povedal na slávnosti autor výtvarného námetu známky D. Kállay.
„Je to síce pár centimetrov štvorcového papiera, ale má veľký význam. Je to posol, ktorý môže propagovať našu kultúru do celého sveta,“ doplnil autor rytiny M. Činovský.
O poštovej známke sa hneď po jej vydaní začalo hovoriť vo filatelistickej obci v superlatívoch, napríklad bola označovaná za najkrajšiu známku desaťročia alebo najkrajšiu slovenskú známku  vydanú po roku 1993. Koncom minulého roka bola ocenená dvoma cenami Ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a získala aj ocenenie generálnej riaditeľky Slovenskej pošty, a. s., – Krištáľovú známku za najkrajšiu známku roka. 
Vzhľadom na skutočnosť, že sa Žilinská synoda konala pod záštitou uhorského palatína grófa Juraja Thurzu z Betlanoviec, stúpenca reformácie augsburského smeru, aj dizajn poštovej známky je prispôsobený týmto historickým reáliám. Na hárčeku je umelecky stvárnený hlavný obraz z tzv. Thurzovho oltára, ktorý si dal palatín vyhotoviť do kaplnky svojho hradu na Orave. Oltár bol neskôr prenesený do evanjelického kostola v Necpaloch, kde sa nachádza dodnes.
Unikátny neskororenesančný oltár, nazývaný Speculum Justificationis, pochádza z roku 1611. Namaľoval ho nemecký maliar Paul Juvenel starší podľa staršej grafickej predlohy norimberského rytca Josta Ammana. Komplikovaná kompozícia obrazu je vizualizáciou kľúčových vieroučných otázok. Zobrazenými motívmi a nápismi v jednej kompozícii interpretuje tézy o ospravedlnení hriešneho človeka pred Bohom v protestantskom ponímaní.

© 2009 Martin Činovský

Vytvorené službou Webnode