1953            Narodený v Levoči 8. marca v nedeľu o 23:00 hod.

1960–1968    Základná deväťročná škola, Bratislava

1968–1971    Stredná všeobecnovzdelávavcia škola, humanitný odbor,

                   Metodova, Bratislava

1965–1971    Ľudová škola umenia, výtvarný a hudobný odbor

1971–1977    Vysoká  škola výtvarných umení, Bratislava,

                   odd. knižnej tvorby (prof. A. Brunovský)

1976            Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, section gravure

                   (prof. Fiorini, Le Heude), Paríž, Francúzsko

1977-1979    Slobodné povolanie – výtvarník

1979–1985    Interná umelecká  ašpirantúra, odb. rytectvo poštových známok,

                   (školitelia J. Herčík, A. Brunovský), VŠVU, Bratislava, titul ArtD.

1982            Stáž v Štátnej tlačiarni poštových známok, Périgueux, Francúzsko

1985–1989    Externý pedagóg VŠVU, Bratislava, výučba povinného predmetu

                   "Rytecké techniky" na Katedre grafiky

1990-2008    Pedagóg VŠVU, vedúci Oddelenia tvorby cenín a rytectva

                   na Katedre grafiky;

                   výučba nepovinného predmetu "rytecké techniky"

2002            Habilitácia za docenta, VŠVU, Bratislava

od 2006        Pedagóg Katedry výtvarnej výchovy, Pedagogicka fakulta

                   Univerzity Komenského, Bratislava

2009-2013    Externý pedagóg VŠVU, Bratislava, Katedra grafiky a iných médií

                   predmet "Známková tvorba a rytectvo"

2013-2016    Externý pedagóg Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy

                  predmet Audiovizuálny dizajn 

                  - zvuková dramaturgia audiovizuálneho diela

2014-2018    Riaditeľ Ústavu umelecko-edukačných štúdií Pedagogickej fakulty 

                   Univerzity Komenského, Bratislava

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

1970

Galéria mladých, Bratislava, komisár PhDr. M. Veselý

1980

Galerie Homburg, Homburg-Saar, Nemecko, galerista W. Schmidt

1981

Umění - knihy, Praha, Lyra Pragensis, komisár PhDr. H. Petrová

1988

Gallery NDA, Sapporo, Japonsko, galerista Hasegawa

1989

Galerie Nord-Est, Auvers-sur-Oise, Francúzsko

1991

Poštovní muzeum, Praha, Československá pošta, komisár PhDr. Ľ. Moza

Pálffyho palác, Galéria mesta Bratislavy, komisár PhDr. F. Kriška

1992

Poštová známka – grafika, Tatranská galéria, Kežmarok, komisár PhDr. J. Haaková

1993

Slovenská poštová známka, Poštovní muzeum, Praha, Česká pošta a Slovenská pošta, komisár Mgr. A. Paulinyová

 1996

10 rokov známkovej tvorby, Kaštieľ Mojmírovce, komisár Mgr. A. Paulinyová

Poštová známka – grafika, Galéria J. Koniarka, Trnava, komisár PhDr. P. Štubňová

1998

Poštová známka – grafika, Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava, komisár PhDr.T. Žišková

Poštová známka – grafika, Slovenský inštitút vo Viedni, Rakúsko, komisár PhDr. Ľ. Moza

Poštová známka – grafika, Trnavské divadlo, Trnava, Galéria Jána Koniarka, Klub filatelistov Tirnavia, komisár PhDr. Ľ. Moza

1999

Grafika + známková tvorba, Galéria G5, Pezinok, komisár: PhDr. Ľ. Moza

Známková tvorba, Tatrasport Adam, Starý Smokovec, Mestský výbor Starý Smokovec, Tatranský dvojtýždenník, Združenie cestovného ruchu, TANAP, komisár PhDr. Ľ. Moza

Voľná grafika - Poštová známka, Arias & Vanda Gallery, Modra, komisár PhDr. Ľ. Moza

2001

Martin Činovský, Fero Horniak, Rudolf Cigánik – Poštová grafika , Poštovní muzeum Praha, 30.5.-24.6.2001, Česká pošta, s.p., Slovenská pošta, š.p., Poštové múzeum, kurátor Mgr. A. Paulinyová

M. Činovský – Príroda na známkach, Hotel Smokovec, Mestský úrad Vysoké Tatry, kurátor PhDr. Ľ. Moza

2003

M. Činovský – Stamp Art, Spring Stampex, Business Design Centrum, London, The Czechoslovak Philatelic Socioety of Greath Britain a veľvyslanectvo SR

Jubilujúci autori poštových známok, Poštové múzeum Banská Bystrica, Slovenská pošta, š.p., komisár PhDr. Štefan Kollár

Poštová známka – grafika, Art Junction Gallery, Hotel Intercontinental Grand, Dillí, Naresh Kapuria, Veľvyslanectvo SR v Indii

Slovenské poštové známky, Báčsky Petrovec, Spolok filatelistov v Petrovci, komisár M. Ňaršík

Jubilujúci autori poštových známok, Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves, Slovenská pošta, š.p., Poštové múzeum, Mestský úrad, Slovenský zväz filatelistov, komisár PhDr. Š. Kollár

2004

M. Činovský – Poštová grafika, Francúzsky inštitút, Bratislava, komisár Zuzana Bartošová

M. Činovský – Grafika a známková tvorba, Svaz českých filatelistů, Klub filatelistů 06-10, Dom kultury ve Žďáru nad Sázavou, Výstavná sieň Starej radnice

2005

Grafika Martina Činovského, Slovenský inštitút v Moskve, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Slovenský inštitút Moskva, komisár Dr. Kalnický

2006

Sen maliara, Komorná galéria Burzy cenných papierov Bratislava, komisár, PhDr. Ľuboslav Moza

Maľba, grafika, poštová známka Martina Činovského, Slovenský inštitút v Budapešti, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Slovenský inštitút Budapešť, komisár PhDr. Ľuboslav Moza

2007

Poštová grafika, obrazy, Festival peknej hudby, Pekná hudba, o.z., mesto Banská Štiavnica, Centrum mestskej kultúry Rubigall, Slovenské banské múzeum, Rytierska sála a knižnica Starého zámku, Banská Štiavnica, komisárka Mgr. Lele Zemanová

2008

Poštová grafika, obrazy, mesto Skalica, Galéria u Františkánov, Skalica, komisár Dr. Svätopluk Šablatúra

2009

Identity, Nitrianska galéria – Salón, komisárka Dr. Hučková

2012

Spiš v tvorbe Martina Činovského – Galéria Provinčný dom, Stará Ľubovňa

2013

Martin Činovský - Známková tvorba, Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác

Martin Činovský - Poštová grafika, Balneologické múzeum, Piešťany

2018

Martin Činovský - Výtvarná tvorba - poštová známka, Cezhraničné informačné a impulzné centrum pri miestnom úrade Bratislava - Podunajské Biskupice.

2019

Martin Činovský - Monumentalita miniatúry, Tatranská galéria Poprad, Vila Flóra Starý smokovec

2021

Martin Činovský - Miniatúra monumentality, Galéria mesta Levoča, Levoča

OCENENIA:

1976

1. cena v kategórii grafiky na výstave zahraničných umelcov-štipendistov, Galerie d'Orly, Paríž    

 

1977

Čestné uznanie, "Najkrajšia kniha roka", bibliofília G.Apollinaire: Zbrojná truhlica

 

1979

Medaila - Bienále malých grafických foriem, Lodž, Poľsko

Čestné uznanie - Súčasná  slovenská  grafika V., Banská Bystrica

 

1985

Cena SFVU

Cena ministra dopravy a spojov za 3. miesto v kategórii rytín poštových známok     

 

1986

Medaila - XI. medzinárodné bienále exlibrisu, Malbork, Poľsko

 

1988

Čestné uznanie - Medzinárodná  výstava miniatúrneho umenia, Toronto, Kanada

Cena ministra dopravy a spojov - 3.cena v kategórii rytín poštových známok

 

1989

Známka roka 1988 - medzinárodná  filatelistická  anketa denníka Mladá fronta

Cena ministra dopravy a spojov - 2.cena v kategórii rytín poštových známok

 

1993

Anketa Najkrajšia známka roka - 1. miesto (Mohyla M. R. Štefánika)

                                                  2. miesto (Vodné dielo Gabčíkovo)

 

1994

Anketa Najkrajšia známka roka - 3. miesto (Vianoce – ľudová sklomaľba

 

1995

Anketa Najkrajšia známka roka - 1. miesto (Ľudovít Štúr)

                                                  2. miesto (Spišský hrad)

                                                  3. miesto (Vlkolínec)

 Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií - najlepšia rytina roka (Ľudovít Štúr)

 

1996

Anketa Najkrajšia známka roka - 1. miesto (Izabela Textorisová

                                                 3. miesto (Deň poštovej známky-Martin Benka)

3. miesto Grand Prix ’95 de l’Exposition WIPA Viedeň

   (Ľudovít Štúr- návrh Jozef Baláž, rytina Martin Činovský)

Strieborný odznak Zväzu slovenských filatelistov

 

 1997

Anketa Najkrajšia známka roka - 1. miesto (Ochtinská aragonitová jaskyňa)

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií - Najkrajšia známka a najlepšia rytina roka (Ochtinská aragonitová jaskyňa)

 

1999

Anketa Najkrajšia známka roka - 1. miesto (Tanap - 11 Sk)

                                                  2. miesto (Deň poštovej známky – A.Brunovský)

                                                  3. miesto (Tanap - 9 Sk)

 

1999

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií - Najkrajšia známka roka (Albín Brunovský)

3. miesto Grand Prix ’98 de l’Exposition WIPA Viedeň (Martin Benka: Krajina  Terchovej – rytina F. Horniak, grafická úprava M. Činovský)

 

2000

Pocta ministra dopravy pôšt a telekomunikácií

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií - Najkrajšia známka a najlepšia rytina roka

 

2001

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií - Najkrajšia známka a najlepšia rytina roka – Majster Pavol z Levoče

 

2002

Cena Ministra dopravy pôšt a telekomunikácií za najlepšiu rytinu známky

 

2004

Rad rytiera umenia a literatúry (Chevalier des Arts et des Lettres) udelený ministrom kultúry a komunikácie Francúzskej republiky

 

2005

2. cena – výtvarný návrh slovenskej eurovej mince: Madona Majstra Pavla,Verejná súťaž Národnej banky Slovenska 

2. cena – výtvarný návrh slovenskej eurovej mince: Biatec, Verejná súťaž Národnej banky Slovenska

2. cena – výtvarný návrh slovenskej eurovej mince: Devín, Verejná súťaž Národnej banky Slovenska

Cena kritiky - Medzinárodný festival výtvarného umenia „Premio internationale d´arte San Crispino“, Taliansko

 

2007

1. cena - Mimoriadna umelecká osobnosť, Medzinárodná cena umenia "PERLA DELL´ADRIATICO", mesto Grottamare, Taliansko 

Nositeľ identifikačného kódu Slovenska, združenie ARTEM

 

2010

Verejná anketa Najkrajšia známka roka - 1. miesto (rytina známky Žofia Bosniaková)

Najkrajšia známka roka (400. výročie konania Žilinskej synody) - cena ministra dopravy pôšt a telekomunikácii

Najlepšia rytina roka (400. výročie konania Žilinskej synody) - cena ministra dopravy pôšt a telekomunikácii

"Krištáľová známka" (400. výročie konania Žilinskej synody) - cena generálnej riaditeľky Slovenskej pošty, a.s.

 

2011

1. cena v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie, Grands Prix de l’Art Philatélique, Bruxelles (400. výročie konania Žilinskej synody)

 

2012

Verejná anketa Najkrajšia známka roka 2011 - 3. miesto (Dobšinská ľadová jaskyňa)

3. miesto Grand Prix de l’Exposition WIPA, Najkrajšia známka sveta, Viedeň (400. výročie konania Žilinskej synody)

Zlatý odznak Zväzu slovenských filatelistov

"Krištáľová známka" - cena generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, najkrajšia emisia poštovej známky roka 2012 (Národný park Nízke Tatry, rytina)

Najkrajšia známka roka (Národný park Nízke Tatry) - cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Najlepšia rytina roka (Národný park Nízke Tatry) - cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Pamätný ďakovný list - akademická pochvala Rektora Univerzity Komenského

 

2013

Strieborná medaila Univerzity Komenského v Bratislave

 

2014

Štátne vyznamenanie: Pribinov Kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska v oblasti výtvarného umenia

Anketa Najkrajšia známka roka 2013 - 2. miesto (Krásy našej vlasti: Tatranské motívy – Malá studená dolina)

 

2015

Pamätný ďakovný list - akademická pochvala Rektora Univerzity Komenského

Cena predsedu Národnej rady Slovenskej republiky za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania pre rok 2015

 

2017

Pamätná medaila - 500. výročie reformácie. Za obetavú a zanietenú prácu, významný prínos pre Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku, za šírenie dobrého mena cirkvi a kresťanských hodnôt v spoločnosti. (Predsedníctvo ECAV na Slovensku).

 

2018

2. cena v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie, "Grands Prix de l’Art Philatélique Belge et Européen", Bruxelles (500. výročie reformácie)

Členstvo v organizáciách a komisiách

Zväz slovenských výtvarných umelcov

Slovenský fond výtvarného umenia

Filatarsie - Společnost sběratelů a přátel umění poštovní užité grafiky

Komisia expertov na nové československé bankovky, Státní banka československá, Praha

Zväz slovenských filatelistov - čestný člen

Štátny fond kultúry Pro Slovakia

Spolok výtvarníkov Slovenska

MDPT SR: Námetová komisia známkovej tvorby, poradný orgán ministra

MDPT SR: Realizačná komisia známkovej tvorby, poradný orgán ministra

MDPT SR: Splnomocnenec ministra pre tlač cenín

Aristokratické združenie Slovenska

LITA – Výtvarná komisia

LITA – Reprografická komisia

SOZA - hudobný skladateľ

Realizačná komisia známkovej tvorby - Slovenská pošta, a.s.

Krištáľové krídlo – komisia pre výtvarné umenie a architektúru

Umelecko-vedecká rada Fakulty výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica

Kolégium dekanky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava

Sv. Gabriel – Spoločenstvo kresťanskej filatelie na Slovensku (čestný člen)

MDV SR: Námetová komisia známkovej tvorby, poradný orgán ministra, predseda

Slovenská pošta, a.s.: Realizačná komisia známkovej tvorby, poradný orgán generálneho riaditeľa, predseda

© 2009 Martin Činovský

Vytvorené službou Webnode