Jubilant Martin Činovský vystavoval v Londýne (2003)

07.08.2009 09:33

Jubilant Martin Činovský vystavoval v Londýne (2003)


Nechce sa tomu veriť, ale v tomto roku (2003) vstúpil do klubu elitných slovenských výtvarníkov "päťdesiatnikov" už aj náš známy výtvarník a pedagóg - Doc. Martin Činovský, ArtD (1953) - medzinárodne priznaný ako vynikajúci grafik a rytec v známkovej tvorbe v Slovenskej republike, ako aj predtým v bývalom Československu. K vzácnemu životnému jubileu mu srdečne blahoželáme spolu aj s čitateľmi HD.

Dokonale ovláda materiály a nástroje s ktorými pracuje. Profesionálny majster - výtvarník, grafik, ilustrátor, rytec a tvorca známok, cenený a ocenený na domácej i zahraničnej umeleckej scéne. Za prvé desaťročie samostatnej Slovenskej republiky a vlastnej známkovej tvorby vydala SPŠ 283 poštových známok a jeho nezameniteľný autorský rukopis - autora výtvarného námetu, výtvarného spracovania námetu a rytca nesie takmer polovica z nich. Medzi nimi bola hneď prvá poštová známka slobodnej demokratickej samostatnej Slovenskej republiky s vyobrazením štatného znaku SR, ktorá bola dôstojným zápisom - začiatkom jeho masívného nástupu v slovenskej známkovej tvorbe uznávanej nielen doma, ale rovnako aj za hranicami SR - vo svete.

Preto na veľkom sviatku filatelie - tohoročnej júnovej medzinárodnej výstave poštových známok NITRAFILA 2003 v starobylej Nitre jeho tvorba nemohol chýbať. Prezentoval sa na nej, v samostatnej expozícii, časťou svojej výtvarnej známkovej tvorby - návrhmi známok brilantných umeleckých portrétov osobností slovenskej histórie a kultúry - Milan Rastislav Štefánik, Anton Hlinka, Alexander Dubček, Albín Brunovský, ... z divácky veľmi úspešnej expozície, s ktorou sa len nedávno predstavil za kanálom La Manche v Anglicku. V jeho metropole v Londýne, v rámci svetovej filatelistickej výstavy Stampex, na základe pozvania a ponuky na prezentáciu od Asociácie československej filatelie Veľkej Británie - pripravil samostatnú výstavu k svojmu životnému jubileu k "päťdesiatke". Veru, nechce sa veriť veľký výtvarný talent objavený naším veľkým výtvarným mágom Majstrom profesorom Brunovským - "východniar" - levočský rodák, hrdý na ich slávneho veľkého Majstra Pavla z Levoče, akademický maliar, docent na VŠVU v Bratislave Martin Činovský (1953) oslávil iba nedávno svoje vzácne životné jubileum abrahamoviny.

Náš jubilant v rokoch 1971 - 1997 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave knižnú tvorbu u prof. A. Brunovského, keď piaty ročník štúdia absolvoval vo Francúzku v Paríži na vysokej škole dekoratívnych umení (Étole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs). V rokoch 1979-1984 si rozšíril grafickú špecializáciu umeleckou ašpirantúrou v odbore rytectva poštových známok pod odborným a umeleckým vedením Majstra Jozefa Herčíka, významného predstaviteľa a klasika českej ryteckej školy. V roku 1982 absolvoval niekoľko mesačnú odbornú stáž v Štátnej tlačiarni poštových známok v Périguerach. Bez prof. A. Brunovského by slovenská poštová známka nebola taká aká je, a bez prvého slovenského oceľorytca Martina Činovského a jeho žiaka Františka Horniaka by nebola dosiahla takú umeleckú úroveň, akú dosiahla. Aj v jeho známkovej tvorbe je cítiť predovšetkým grafické umenie, ako prostriedok výtvarného vyjadrenia.

Už v samotnom výbere námetu možno vybadať osobitosť jeho tvorcu - grafické myslenie a prejav. Ťažiskom jubilantovej tvorby bola predovšetkým grafika, tak voľná, ako aj užitková a ilustrácie. U prof. A. Brunovského získal kresliarsku skríbiu, pohotovosť a technickú pripravenosť. Preto jeho tvorba je založená na realistickom zobrazení prvkou. Kladie dôraz na vnútornú konštrukciu grafického listu. Objavuje sa v nej kruhová kompozícia, ako dôležitý prvok výstavby významovej štruktúry (motívy hodín, hodinových ručičiek, stromov a ovocia, krajiny, stromy a zátišia so zakomponovanými predmetmi, podané vďaka brilantnej kresliarskej a grafickej zručnosti takmer s naturalistickou vernosťou, so symbolickým významom). Už jeho diplomová práca za ilustrácie k básniam Guillzumea Apollinaira bola odmenená cenou Matice slovenskej 1977.

Až v roku 1986 vstúpil Martin Činovský do známkovej tvorby svojou prvou rytinou Majstrovstva sveta vo volejbale žien v Prahe. Bol to významný a pre Slovensko historický medzník vo vývoji vtedy československej známkovej tvorby, ako prvý slovenský tvorca oceľorytiny, dotvoril jej obraz do plnoplastovej podoby. Odvtedy rok, čo rok, jeho formátovo miniatúrne, ale umelecky veľkolepé diela, vytvorené grafickou zručnosťou a charakteristickou disciplínovanou temperamentnou rytinou a v harmónii s typickým osobitým rukopisom autora.

Náš jubilant rád spomína na výplatné známky vytvorené v spolupráci s už nebohým prof. A. Brunovským - Matica slovenská a žijúcim nestorom našej známkovej tvorby akad. maliarom Jozefom Balážom (v tomto roku oslávil už svoje 80. narodeniny) - Anton Hlinka, či Ľudovít Štúr, ktorá bola ocenená nielen ako najkrajšia známka roka v SR , ale aj v medzinárodnej súťaží Grand Prix de 1 Exposition WIPA Viedeň v roku 1995 sa umiestnila na treťom mieste. No neskrýva, že najviac sa vždy teší na tie známky, ktoré ešte iba vytvorí.

Paralelne s vlastnou tvorbou rozvíja od počiatku aj rozsiahlu organizačnú činnosť - svoje profesionálne pedagogické, remeselnícké a organizačné schopností vysokoškolského pedagóga sústredene vkladá aj v prospech vytvárania vhodného zázemia pre tvorbu slovenských poštových známok, v námetovej a realizačnej komisii pri Ministerstve dopravy, pôst a telekomunikácií, aby ich tvorba nadviazala na dobrý chýr a renomé našich znamkárov v spoločnej republike a úspešne napredovala aj v samostatnom štáte. Veď výsledná umelecká a remeselná práca - umelecké dielko známka, je len viditeľným vrcholcom pyramídy poctivej práce odborníkov - špičkových umelcov, výtvarníkov a rytcov, vedcov a historikov, končiac technológiou tlače známok... Množstvo poctivej mravenčiej práce, ktorej je veru neurekom a ktorá ostáva pred verejnosťou ukrytá, o ktorej vôbec nevedia, keď lepia vybrané zubkované dielko - známku na list či pohľadnicu. O tom by vedel Majster Činovský rozprávať dlhé hodiny, ale nielen vedel on aj rád rozpráva. Veď pre neho to nie je iba práca, ale aj koníček, záľuba - priam srdcová záležitosť. Pričom má stále napamäti slová - úprimné vyznanie svojho profesora Majstra Brunovského, ktorý hovoril, že na každú známka hľadí ako na výtvarnú šancu povedať veľa na malej ploche.

A popri tom si nájde náš jubilant neuveriteľne čas aj na svoju ďalšiu veľkú záľubu - hudbu. Hudba hlboko obohatila a zasiahla do jeho umeleckého života. Komponuje a skladá hudbu aj do filmov. Táto práca je pre neho oddych, zábava, ale aj zdroj pre ďalšie tvorivé sily, keď hudobné cítenie vnáša aj do svojich výtvarných diel.

Celý jeho bohatý a plodný umelecký život je symbiózou troch umení - výtvarného, tvorby známok a hudobného.

Aj zásluhou Martina Činovského je slovenská poštová známka pozoruhodným umeleckým predstaviteľom a reprezentantom Slovenskej republiky a poslom slovenskej kultúry vo svete od Puerto Plate a Meridy až po ostrov Fidži.


Poznámka redakce: Jedná se sice o rok starý příspěvek autora, který se jmenuje Peter Závacký, ale to nic nemění na tom že je to článek moc hezký a v redakci i všichni čtenáři se můžou těšit na další příspěvky tohoto nového spolupracovníka našeho magazínu.Martin Činovský v přátelském rozhovoru s vedoucím KMF Znojmo Stanislavem Duškem

 

 

 

Autor: Peter Závacký

© 2009 Martin Činovský

Vytvorené službou Webnode