LAUDATIO v Národnej rade SR

19.11.2015 19:00

Doc. Martin Činovský, akademický maliar, ArtD. 

Je jednou z najvýznamnejších osobností našej kultúry vôbec. Jeho tvorba je rešpektovaná na celom svete. K svojím úspechom prišiel náročnou cestou vývoja. Rešpektovaním a rozvojom kontinuity umenia. Objavením nových ciest kreativity a výrazu. Martin Činovský je vzácnym príkladom umelca, ktorého tvorba reprezentuje to najvzácnejšie, z čoho výtvarný prejav vzniká, až po jeho neopísateľnú pridanú hodnotu. Vysokoškolské štúdium na Katedre grafiky u profesora Albína Brunovského (1971 – 1977), ročné štúdium na École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs v Paríži (1976), umelecká ašpirantúra na VŠVU (1979 – 1985) v odbore rytectva cenín, vrátane stáže v Štátnej tlačiarni cenín vo Francúzskom Périgueux, dali tomuto majstrovi tie úžasné remeselné a technologické základy, s ktorými sa dnes už tak často nestretávame. Jeho ranná voľná grafická tvorba má charakteristický autorský rukopis, ktorý by som nazval poeticko – surreálny, naplnený humanistickými posolstvami. (Prvé dúšky za Darwina, grafiky inšpirované básňami G. Apollinaira, Rilkeho, Rúfusa a ďalších). Celá jeho ranná kolekcia patrí ku skvostom slovenskej grafiky a tak zostane aj zapísaná v dejinách umenia. Martin Činovský ovláda kultivovanosť a trpezlivosť. Úsilie doviesť tvorivú prácu k náročnejšiemu a lepšiemu výsledku. Je pokračovateľom československej známkovej tvorby a zakladateľom slovenskej známkovej tvorby. V kategórii rytectva nesporne najdôkladnejší z tvorcov, kde často do jedného milimetra dokáže vkomponovať až osem liniek. Miniatúry vedia robiť iba výnimoční ľudia. A autor medzi nich patrí. Tvorí známky od umeleckého návrhu až po jeho realizáciu. Jeho dielo je obrovské, vo svete jedinečné. Slovenskými známkami dal svetu výnimočné informácie o slovenskej kultúre, histórii a kráse ľudí a prírody. Za svoju tvorbu získal desiatky ocenení: trikrát tretie miesto Najkrajšia známka sveta, Grand Prix Najkrajšia rytá známka EÚ, trinásťkrát získal Cenu ministra dopravy pôšt a telekomunikácií, nespočetnekrát sa ním vytvorené známky ocitli na popredných miestach v rámci verejnej ankety Najkrajšia poštová známka Slovenska. V rámci súťaže Národnej banky Slovenska na eurové mince dva jeho výtvarné návrhy získali druhú zvýšenú cenu. V známkovej tvorbe platí veta, na ktorú sa dnes často zabúda. Cesta k úspechu je veľmi, veľmi dlhá a mimoriadne náročná. Zastávam názor, že vzácny dar treba odovzdávať ďalej. Stavať na ňom nové objavy a hodnoty, ktoré pomôžu rozvíjať ďalšie generácie. Martin Činovský prednáša na vysokých školách po celý život. Jeden z jeho najvýraznejších pedagogických počinov je vytvorenie základne pre ďalšie generácie slovenských tvorcov známok. Isto viete, že Slovensko patrí medzi sedem najvzácnejších a najhodnotnejších známkových veličín na svete. Aj vďaka nášmu umelcovi. Rozvíja grafické techniky a zručnosti u tých najmladších. Buduje ich poznatky o umení a živote. O tom, čo je v ňom podstatné a čo nie. Neúnavne hľadá ojedinelosť a hodnotu umenia. Aby študentom vedel nielen klásť otázky, ale na mnohé aj odpovedať. Jeho vedomosti sú obrovské. A jeho pedagogický prístup a schopnosť odovzdať a naučiť niečo svojich študentov, sú dnes pre študentov, a tým aj pre školu, veľmi potrebné. Aby vysokoškolské štúdium malo zmysel. Aby pedagóg nielen vyučoval, ale so študentom komunikoval s cieľom pripraviť ho na náročnú životnú dráhu. Martin Činovský je všestranne nadaný umelec, aj hudobník a skladateľ. Hrá takmer na každom hudobnom nástroji. Komponuje a nahráva filmovú hudbu. Popritom stále tvorí. Maľuje pôsobivé obrazy. A čo je pre nás ako súputníkov tohto tvorcu dôležité, je to úžasný človek. Docent, akademický maliar Martin Činovský ArtD. je nositeľom Radu rytiera umenia a literatúry Francúzskej republiky, Pribinovho kríža I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska v oblasti výtvarného umenia, Striebornej medaily Univerzity Komenského, laureátom Identifikačného kódu Slovenska... Tak ako je len jeden svet a všetci máme len jeden život, tak je len jeden Martin Činovský. A jeho umelecké dielo. V slovenskom výtvarnom umení sa orientujem veľmi dobre. Osobnosť takého jedinečného rozmeru ako je Martin nepoznám. Úspech niekedy zaplače nad poblúdenosťou a falošnosťou ciest iných. Rýchly život nemôže znamenať rýchle výsledky. V skromnosti a prostote človeka sa skrývajú tie najväčšie diamanty. Plné energie a tvorivej sily. Martin Činovský vie, o čom hovorím. Žiaden z tých diamantov, ktoré má, by nepredal. Lebo vie, čo znamenajú veľké vety ľudstva. Skutočné výhry a úspechy sú tie, ktoré pretrvajú večnosť. Bez ktorých by sme neboli. 

Blahoželám. 

PhDr. Ľuboslav Moza 16. november 2015

© 2009 Martin Činovský

Vytvorené službou Webnode