Martin Činovský - francúzky rytier

23.07.2009 14:44


Článkoviště - Světová filatelie - 21. 12. 2004

 

Martin Činovský - francúzky rytier

Francúzka pocta akad. maliarovi Martinovi Činovskému

 
Už dve desaťročia sa stretáva rodina filatelistov na obidvoch brehoch rieky Moravy na poštových známkach bývalého Československa a od roku 1993 už na známkach Slovenskej republiky, s menom Martina Činovského. Najprv ako rytca a neskôr už aj ako autora výtvarných námetov. Ním vytvorené poštové známky, majstrovské miniatúrne výtvarné diela, sa významne podieľajú na propagácií krajiny pod Tatrami - jej krás, kultúry a umenia v zahraničí. Aj za toto pomerne krátke obdobie svojej umeleckej tvorivej práce sa stal výrazným pilierom slovenskej známkovej tvorby, ktorej základy pomáhal budovať spolu s akad. maliarom Jozefom Balážom a akad. maliarom Albínom Brunovským. Za svoju doterajšiu úspešnú prácu pri tvorbe známok získal viacero významných cien a ocenení.

Po doterajších siedmych domácich Cenách ministra dopravy a spojov ČSSR (1985, 1989) a dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (1995, 1997, 2000, 2002) za úspešnú tvorbu známok, získal akademický maliar, Doc. Martin Činovský, ArtD v roku 2004 prvú takúto vzácnu poctu už aj zo zahraničia, z krajiny galského kohúta, z Francúzka. Udelil mu ju francúzky minister kultúry Jacques Aillagon.

Významné vyznamenanie "CHEVALIER DE L´ORDE DES ARTS ET DES LETTRES " - Strieborno-zelený Rad rytiera za oblasť umenia a literatúry mu udelil francúzky minister za rozvoj francúzko-slovenských kultúrných vzťahov. Minister tak ocenil jeho dlhoročnú, už takmer tri desaťročia trvajúcu kultúrnu spoluprácu s francúzkou umeleckou komunitou (od roku 1976, keď v rokoch 1976-1977 absolvoval piaty ročník bratislavskej VŠVU na Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs v Paríži - Vysoká škola dekoratívnych umení a neskôr absolvoval stáž v tlačiarni poštových známok v Périgueux) a za vytvorenie umelecký hodnotnej spoločnej slovensko-francúzkej známky generála M. R. Štefánika (1880-1919) v roku 2003 (Slovensko 14 Sk, RF 0,58 €), významnej osobnosti slovensko-francúzkej histórie. Vzácny Rád rytiera odovzdal Martinovi Činovskému v Bratislave mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzkej republiky na Slovensku J. Faure.

Na otázku - Čo pre Vás známená táto významná zahraničná umelecká pocta - nový slovenský "francúzky rytier umenia" hovorí: - Kredit francúzkej kultúry vo svete je vysoký. Rovnaký Rad má u nás na Slovensku aj Albert Marenčín, v Čechách výtvarník Adolf Born a režisér Miloš Forman, ale i známy francúzky režisér Tarantin. Ocitnúť sa v takejto spoločnosti a v mojom veku iste poteší. A možno je to prvé takéto ocenenie za známkovú tvorbu vôbec. Francúzi majú vzácny vzťah k poštovým známkam. Ročne sa u nich vydáva veľmi veľa známok. Ich Marianne vychádza ako výplatná známka v obrovských nákladoch, v rôznych farbách a nomináloch. Na poštách si je z čoho vyberať. Je to preto nielen ocenenie mojej práce, ale predovšetkým ocenenie slovenskej známkovej grafiky a tvorby známok, nášho spoločného diela, ktoré sme desaťročia poctivo a úspešne budovali. Echo, ktoré ide do sveta. Už som dostal niekoľko ponúk na autorské výstavy v zahraničí. Je však v tom trocha paradox, že som túto poctu obdržal práve v roku, keď som po prvykrát neurobil ani jednu známku, v období keď zrazu z večera na ráno profesionálni a vo svete priznaní tvorcovia známok na Slovensku nie sú už potrební. Ich autormi sa stávajú často anonýmni tvorcovia. Dokonca ani autor fotografie, podľa ktorej bola ofsetom urobená známka nášho nového prezidenta nie je známy... A v komisii na Slovenskej pošte, ktorá je dnes vydávateľom poštových známok v Slovenskej republike nie je ani jeden výtvarník, ktory by mal s tvorbou poštových známok nejaké skúsenosti... To o niečom hovorí, či skôr hovorí za všetko...

 

Autor: Peter Závacký

© 2009 Martin Činovský

Vytvorené službou Webnode