Martin Činovský je najlepší na svete...a slovenská kultúra bodovala

08.08.2011 12:53

Martin Činovský, výtvarný umelec, rytec, vysokoškolský docent, hudobník, nositeľ "Iden­tifikačného kódu Slovenska" je oficiálne uznaný za najlepšieho známkového rytca sveta. Je autorom excelentnej oceľorytiny a hárčeku poštovej známky k 400. výročiu konania Žilinskej synody, ktorá spomedzi 138 nominácií vyhrala 1. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú poš­tovú známku Európskej únie „Grands Prix de l'Art Philatélique“. O víťazstve rozhodla odborná porota koncom apríla v Bruseli. Autorom výtvarného návrhu je Dušan Kállay. O poštovej známke sa hneď po jej vydaní začalo hovoriť vo filatelistickej obci v superlatívoch. Bola napríklad označovaná za najkrajšiu známku desaťročia alebo najkrajšiu slovenskú známku vydanú po roku 1993.

„Je to naše spoločné dielo s Dušanom Kállayom, ktorý navrhol výtvarnú podobu oltárneho obrazu. Keď som návrh videl, najskôr som sa zľakol, pretože takú veľkú rytinu som za 20 rokov ešte nerobil. Trvalo mi to niekoľko mesiacov, veď do jedného milimetra som musel vtesnať šesť až osem liniek,“ povedal na margo ocenenia prvý vyštudovaný slovenský rytec Mar­tin Činovský, ktorý má už mnoho celoštátnych a medzinárodných ocenení za ryté poštové známky. Podľa historika umenia Ľuboslava Mazu je to nielen jeho osobný umelecký úspech, ale aj úspech slovenskej kultúry, pretože potvrdzuje vysokú sve­tovú úroveň pôvodnej slovenskej známkovej tvorby. „Činovský má na tom veľkú zásluhu, pretože založil katedru známkovej tvorby a vychováva kvalitných tvorcov poštových známok,“ dodal Ľuboslav Moza.

Ocenená známka v hodnote 1,10 eura vyšla v náklade 85.000 kusov. Blahoželáme!

© 2009 Martin Činovský

Vytvorené službou Webnode