MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR

09.01.2014 13:11

Prezident Slovenskej republiky

udelil 7. januára 2014

 akademickému maliarovi,  Doc. Martinovi Činovskému, ArtD, štátne vyznamenanie

Pribinov kríž I. triedy

za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výtvarného umenia.

     Osobitnou zásluhou docenta Martina Činovského je jeho prínos k rozvoju slovenskej známkovej tvorby. Popri vlastnom umeleckom prínose do našej známkovej tvorby sa osobitne zaslúžil o jej založenie a  rozvíjanie počas uplynulých dvoch desaťročí.

Srdečne blahoželáme umelcovi k udeleniu štátneho vyznamenania.

 

© 2009 Martin Činovský

Vytvorené službou Webnode