Najkrajšia rytá známka EÚ od docenta Činovského

08.08.2011 12:34

Umelecká osobnosť

Martin Činovský

a jeho medzinárodné

víťazstvo

 

Najkrajšia rytá známka EÚ od docenta Činovského

 

Autor známky (na titulnej strane tohto čísla) Martin Činovský je nositeľom „Identifikačného kódu Slovenska“ a desiatok najvýznamnejších cien a uznaní doma i vo svete.

 

 

Slovenská kultúra mala vždy veľký potenciál. Naše výtvarné umenie dokázalo zaujať svet výnimočnými výsledkami. Úspechom však vždy predchádzala mnohoročná odborná príprava a rozvíjanie talentu. Iba na tejto báze sme dokázali osloviť a zaujať svetovú verejnosť aj v takých špecifických výtvarných disciplínach, ako knižná ilustrácia, grafika, keramika, kinetické umenie a v ostatných rokoch špeciálne v známkovej tvorbe.

Je len niekoľko európskych štátov, ktorých známky majú pre filatelistov a nielen pre nich nesmiernu hodnotu. Sú to známky, malé grafické formy, umelecké diela s jednoznačne najväčším, celosvetovým dosahom na diváka, tvorené klasickými ryteckým postupmi. Technikami mimoriadne náročnými, ktoré vyžadujú skutočnú kreativitu i veľkú skúsenosť autora. Preto do tejto tvorivej oblasti vstupuje tak málo umelcov i vydavateľov, čím hodnota týchto diel nesmierne rastie. Jednu z dominánt svetovej známkovej tvorby zastávalo Československo. Slovensko prirodzene prevzalo tieto svetové úspechy a vo výnimočnej miere v nich pokračuje dodnes. Svedčia o tom výsledky slovenskej známkovej ryteckej školy, ktorú založil a stále rozvíja Martin Činovský.

Martin Činovský, pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy PdF UK, je nesmierne kreatívny a všestranný umelec. Vo voľnej grafickej tvorbe rozvíja tie najvzácnejšie objavy imaginatívneho prejavu. Aj vďaka jemnej lazúrovitej maľbe radíme jeho komornú maliarsku tvorbu medzi naratívno romantizujúcu s veľkým dôrazom na fantáziu a surrealistické výrazové prostriedky. Martin Činovský vo výtvarnom umení čaruje. Je jednou z najvýznamnejších, vo svete plne rešpektovaných umeleckých osobností, z tvorivo významnej generácie absolventov Vysokej školy výtvarných umení sedemdesiatich rokov dvadsiateho storočia. Tak ako zaujal ojedinelým videním sveta a jeho svojskou transformáciou do umeleckej podoby, fascinuje aj dnes, stále kreatívnou fantáziou, ktorú napĺňa zrelosť a hodnota poznania a ustavičného rozvoja. V autorovej tvorbe dominuje obdiv k životu, ktorý bez prestania skúma a zobrazuje. Na jeho vrchole je stále nádej a túžba, ktorú napĺňa nielen tvorbou, ale aj osobitým, hodnotným prístupom k životu.

Martin Činovský je aj originálny hudobník. Nahral niekoľko úspešných CD, kde jeho hudba vytvára úte­sy prekvapení a rytmických zázrakov, vždy na základe melodiky a krásy žitého a prežívaného šťastia.

To, že Martin Činovský celý svoj život v umeleckom výraze nachádza a zobrazuje svojskosť všedného, symboliku reálneho a imagináciu domýšľaného či netransparentného, práve to dodáva jeho tvorbe tú au­torskú originalitu. Jeho ľudskosť a veľkorysosť spolu s vedomosťami sú platformou autorovej dlhoročnej a zložitej pedagogickej práce a jej úspešného napĺňania v tvorbe jeho vysokoškolských študentov, absolventov. Dokáže a vie odovzdať. To je a zostáva výsadou len výnimočných pedagógov.

Známková tvorba je doménou autora desiatky rokov. Predchádzalo jej rozhodnutie postaviť túto, jed­nu z najnáročnejších techník na pevné základy a vytvoriť čo najlepšie predpoklady pre jej rozvoj. S odstupom času konštatujeme, že jeho rozhodnutie malo význam nielen pre autora, pre jeho celoživotný tvorivý rozvoj, ale aj pre Slovensko ako republiku v prestížnych úspechoch najlepších výsledkov medzi významnými kultúrami dnešného sveta. Vraví o tom aj dnešné ocenenie, to najvyššie. Prvá cena v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie, Grands Prix de l'Art Philatélique, Bruxelles.

PhDr. Luboslav Moza, PdF UK

© 2009 Martin Činovský

Vytvorené službou Webnode