PM představí práce nejlepších grafiků slovenských poštovních známek

06.03.2013 17:15

 

Výstava: “THE BEST OF SLOVAK STAMPS ENGRAVING“
Termín: 7. 2. 2013 – 21. 4. 2013

Při příležitosti 20. výročí samostatné slovenské známkové tvorby připravilo Poštovní muzeum reprezentativní výstavu rytin poštovních známek ze sbírek Slovenské pošty, a.s., Poštového múzea v Banskej Bystrici. Na výstavě jsou prezentovány kromě známkových rytin i rytecké rozkresby známek, obálek prvního dne, ale i vícebarevné otisky ryteckých štočků z emisní řady Umění, které jsou vytištěny unikátní technologií ocelotisku z plochých desek. 
Právě ocelotisk z plochých desek představuje vlajkovou loď slovenské známkové tvorby, která kontinuálně navazuje na československou tvorbu známek. Emise Umění je československým patentem vytvořeným poprvé českým rytcem Jiřím Švengsbírem v roce 1965, který tímto způsobem realizoval interpretaci Tizianova díla „Toaleta mladé ženy“ ze sbírek Národní galerie v Praze. Švengsbír přitom nepochybně vycházel ze vzorů české expresionistické grafiky, v rámci které techniku vícebarevného dřevořezu používal půlstoletí předtím Josef Váchal. Od roku 1965 jsou známky z emisní řady Umění vydávány pravidelně technikou vícebarevného ocelotisku, a to i po rozdělení republiky v roce 1993. Ve vydávání těchto unikátních, miniaturních grafických děl kontinuálně pokračuje Slovenská a samozřejmě i Česká pošta. 
Během dvacetileté existence samostatné známkové tvorby získala Slovenská pošta množství prestižních ocenění, zejména za známky zhotovené technikou ocelorytiny, které dokazují vysokou kvalitu slovenské známkové tvorby. Za tyto úspěchy může být Slovenská pošta vděčná především umělcům podílejícím se na známkové tvorbě, zejména žákům legendárního profesora bratislavské Vysoké školy výtvarných umění Albína Brunovského. Právě tento umělec, který za Československa realizoval přes 30 emisí poštovních známek, se po rozdělení republiky v roce 1993 už na slovenské známkové tvorbě nepodílel. Navzdory tomu právě díky jeho prozíravosti se podařilo v roce 1990 zřídit na bratislavské VŠVU samostatné Oddělení tvorby cenin a rytectví, které od počátku vedl jeho žák Martin Činovský. Právě tento umělec, který bude letos oslavovat své 60. narozeniny, absolvoval na podnět Albína Brunovského aspiranturu u nejvýznamnějšího představitele československé rytecké školy 2. poloviny 20. století Josefa Herčíka. Díky tomu se stal v bývalém Československu jediným rytcem s akademickým vzděláním, jehož ateliér opustilo později několik talentovaných rytců, např. Arnold Feke, Juraj Vitek anebo Ľubomír Žálec. Autorita Martina Činovského zapůsobila inspirativně i na další umělce, kteří si vybrali nelehkou cestu miniaturní ocelorytiny, Rudolfa Cigánika a Františka Horniaka. První z nich také absolvoval grafickou speciálku Albína Brunovského a k ocelorytině ho přivedly experimenty v oblasti barevného dřevořezu, čímž se stal jedním z kmenových autorů emise Umění. Posledním z tria „The Best of Slovak Stamps Engraving“ je nakonec zaměstnanec Slovenské pošty, František Horniak, který se k ocelorytině poštovních známek dopracoval samostatně přes rytectví poštovních razítek.

K výstavě s oficiálním názvem THE BEST OF SLOVAK STAMPS ENGRAVING vydala Česká pošta, s. p., Poštovní muzeum příležitostnou dopisnici s přítiskem
Ve čtvrtek 7. února bude probíhat v pražském Poštovním muzeu tradiční příležitostná poštovní přepážka s razítkem v čase od 9 do 15 hodin
Ve stejný den od 9 do 12 hodin proběhne v PM i autogramiáda Františka Horniaka
Pavel Fejtek
Zdroj: www.postovnimuzeum.cz

© 2009 Martin Činovský

Vytvorené službou Webnode