Salón / Nitrianska galéria

23.07.2009 14:57

Salón / Nitrianska galéria
Martin Činovský
 

Miesto konania výstavy:
Salón, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra

Otvorenie výstavy:
Trvanie výstavy: 4.2. – 29.3. 2009
Kurátor: PhDr. Marta Hučková

Docent Martin Činovský, akademický maliar je známy nielen na Slovensku, ale i vo svete predovšetkým svojou poštovou grafikou a známkovou tvorbou. V tomto médiu prezentuje výtvarné návrhy, rytecké rozkresby, skúšobné odtlačky rytín poštových známok, obálky prvého dňa vydania, pečiatky.
Autorova poštová grafika zahŕňa rôznorodé témy – bratislavské historické motívy, námety slovenských miest evidovaných v zozname Medzinárodnej organizácie UNESCO. Do tejto kolekcie patria i portréty významných osobností Slovenska, ku ktorým patrí M.R. Štefánik, Alexander Dubček, prezidentské osobnosti, či už exprezidenti Michal Kováč, Rudolf Schuster, ale tiež súčasný prezident Ivan Gašparovič. Okrem týchto významných politikov stvárnil najvýznamnejšiu osobnosť národnobuditeľského obdobia, kodifikátora spisovnej slovenčiny Ľudovíta Štúra, básnika P.O. Hviezdoslava.... Hold vzdáva klasikom svetovej literatúry Emilovi Zolovi, Saint Exuperymu a jeho Malému princovi formou voľných grafických listov. Svoju úctu preukazuje i svojmu profesorovi Albínovi Brunovskému (1935-1997) a mnohým ďalším osobnostiam, ktoré tvorivým potenciálom zasiahli do vývoja buď svojou literárno-umeleckou prácou, alebo technickými vynálezmi a tak urýchlili pokrok ľudstva.
Autor tiež predstavuje svoju komornú maliarsku tvorbu realizovanú vo viacerých výtvarných technikách (olej, kombinované techniky), ktorá nesie znaky surrealistickej výtvarnej línie, v ktorej prevládajú imaginatívne prvky – Ponad múr, Spiaci ... Činovský využíva i techniku umenia papiera a land artu – Vír, Stopy, Kaleidoskop.
Voľné grafické listy v technike leptu a oceľorytín z obdobia rokov 1976 až 1991 predstavujú Martina Činovského ako brilantného kresliara, ktorý v rôznych tematických žánroch modeluje svoje umelecké vízie do minimalistických foriem, v ktorých rieši nielen mytológiu, ale približuje i nedávnu minulosť.

Martin Činovský sa narodil v roku 1953 v Levoči. V r. 1971-1977 študoval na VŠVU v Bratislave, v oddelení knižnej tvorby u prof. Albína Brunovského. Piaty ročník štúdia absolvoval na Écol Nationale des Arts Dékoratifs v Paríži. Výtvarnú grafickú špecializáciu si rozšíril internou umeleckou ašpirantúrou v odbore rytectva poštových známok na VŠVU pod vedením Josefa Herčíka a Albína Brunovského (1979-1984).
V roku 1982 absolvoval odbornú stáž v štátnej tlačiarni poštových známok v Périgueux vo Francúzsku. Po ukončení štúdia začal pôsobiť najskôr ako externý pedagóg v odbore ryteckých techník a od roku 1990 vedie Oddelenie tvorby cenín a rytectva na Katedre grafiky VŠVU, zároveň vyučuje na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave (2006).
Autor samostatne vystavoval nielen na Slovensku, ale i v zahraničí – Hamburg, Sapporo, Auvers-sur-Oise, Londýn, Dillí, Moskva, Báčsky Petrovec, Budapešť, Viedeň etc.... Zúčastnil sa vyše päťdesiatich kolektívnych výstav.
Martin Činovský za svoju grafickú tvorbu získal viaceré čestné uznania.. Na Medzinárodnom bienále malých grafických foriem v Lodži a na Bienále exlibrisu v Malborku v Poľsku mu boli udelené medaily, v roku 1985 získal cenu Fondu výtvarných umení.
Rytecky sa podieľal na známke roka 1988 a za realizácie poštových známok mu bola šesť krát udelená Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií.
V súťaži o Najkrajšiu známku sveta získal v r. 1999 III. cenu Grand Prix de l΄Exposition WIPA vo Viedni a bolo to za známku „Ľudovít Štúr“, ktorej autorom výtvarného návrhu bol Jozef Baláž.
Od roku 1986, kedy Martin Činovský rytecky realizoval svoju prvú poštovú známku, a od r. 1993, kedy vytvoril prvú známku Slovenskej republiky, sa ním zrealizované známky objavujú vo verejných filatelistických anketách na prvých miestach.
V roku 2004 bolo autorovi udelené významné ocenenie – francúzsky rad Rytiera umenia literatúry.
Ešte by som chcela dodať, že Martin Činovský je považovaný za zakladateľa slovenskej poštovej tvorby, tiež založil tlačiareň špecializovanú na oceľotlač z plochých dosiek.
V súčasnosti sa zameriava hlavne na poštové a bankové ceniny, okrem toho sa venuje voľnej a užitej grafike, knižnej ilustrácii, maľbe, komponuje hudbu i hudbu k filmom. Autor žije a tvorí v Bratislave.


PhDr. Marta Hučková
Kurátorka výstavy


Nitra, február 2009
 

© 2009 Martin Činovský

Vytvorené službou Webnode