Slovenská pošta opäť na vrchole filatelistického Olympu!

26.09.2012 18:43

Slovenská pošta opäť na vrchole filatelistického Olympu!
Tento rok je to popredné umiestnenie v súťaži o najkrajšiu známku sveta.

 

Poštová známka 400. výročie konania Žilinskej synody získala 3. miesto v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA“ (Wiener internationale Postverzeichnung Ausstellung) organizovanej vo Viedni, ktorá je považovaná za najprestížnejšiu medzinárodnú súťaž o najkrajšiu známku sveta. Cena bude Slovenskej pošte, a. s., slávnostne odovzdaná členom organizačného výboru WIPA Erichom Boberom na slávnosti Deň poštovej známky, ktorá sa bude tento rok konať 18. 12. 2012 v Dvorane Ministerstva kultúry SR za účasti významných osobností politickej, kultúrnej a filatelistickej verejnosti.

Poštovú známku v exkluzívnej hárčekovej úprave vytvoril v roku 2010 prof. Dušan Kállay, akad. mal., pri príležitosti 400. výročia vzniku evanjelickej cirkvi, a. v. v Uhorsku. Na známke sa autorsky podieľal doc. Martin Činovský, ArtD., ktorý akvarelom kolorovaný návrh známky transformoval do podoby miniatúrneho grafického diela vo forme oceľorytiny. Už koncom roka 2010 poštová známka získala prvé ocenenia na domácej pôde, pretože bola ocenená dvoma cenami Ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a získala aj ocenenie generálneho riaditeľa SP, a. s., – Krištáľovú známku za najkrajšiu známku roka. V apríli 2011 táto poštová známka pokračovala vo víťaznej púti po Európe, nakoľko získala pre Slovenskú poštu, a. s., po prvý raz 1. miesto v súťaži „Grand Prix de l’Art Philatelique“ v Bruseli v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie. Tohtoročné 3. miesto v najprestížnejšej medzinárodnej súťaži o najkrajšiu známku sveta vo Viedni je len potvrdením mimoriadnej kvality slovenských poštových známok, ktoré sa každoročne umiestňujú na popredných priečkach v rôznych súťažiach po celom svete. 1. miesto na Grand Prix de l’exposition WIPA pritom Slovenská pošta získala už tri krát v rokoch 2002, 2005 a 2008 a príznačne po tretí raz sa môžeme pochváliť aj 3 priečkou získanou v tomto roku (zoznam ocenení pod článkom).

Možno každého napadne otázka, prečo práve táto poštová známka získala taký rekordný počet ocenení. Je to nielen kvôli vynikajúcim umelcom participujúcom na slovenskej známkovej tvorbe, ale aj vďaka majstrom tlačiarom pracujúcim v Poštovní tiskárně cenin Praha, a. s., kde sa všetky doteraz ocenené známky tlačili. V neposlednom rade aj je to aj vďaka odborným konzultantnom Slovenskej pošty, ktorí sú prizývaní ku každej emisii preto, aby sa na poštových známkach objavili tie najzaujímavejšie motívy, ktoré by reprezentovali bohatstvo a výnimočnosť slovenského kultúrneho dedičstva. Táto náročná tímová práca sa nakoniec logicky odzrkadľuje aj v kvalite výsledných poštových známok. V prípade tejto poštovej známky, ktorú neopísateľným rukopisom stvárnil profesor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Dušan Kállay, bol na úspech predurčený už samotný výber motívu v podobe Thurzovho oltára, ktorý patrí medzi popredné diela renesančného umenia na Slovensku. Oltár, ktorý pôvodne vznikol na objednávku uhorského palatína grófa Juraja Thurzu z Betlanoviec pre kaplnku na Oravskom hrade, bol neskôr prenesený do evanjelického kostola v Necpaloch, kde sa nachádza do dnes. Tento unikátny skvost stredoeurópskej renesancie, nazývaný Speculum Justificationis, pochádza z roku 1611. Namaľoval ho nemecký maliar Paul Juvenel starší podľa staršej grafickej predlohy norimberského rytca Josta Ammana. Komplikovaná kompozícia obrazu je vizualizáciou kľúčových vieroučných otázok. Zobrazenými motívmi a nápismi v jednej kompozícii interpretuje tézy o ospravedlnení hriešneho človeka pred Bohom v protestantskom ponímaní.

Slovenská pošta, a.s. – Pofis

Mgr. Martin Vančo, Phd.

26. september 2012

© 2009 Martin Činovský

Vytvorené službou Webnode