Tlačovka

16.05.2011 09:00

 

Slovenská kultúra mala vždy veľký potenciál. Naše výtvarné umenie dokázalo zaujať svet výnimočnými výsledkami. Úspechom však vždy predchádza mnohoročná odborná príprava a rozvíjanie talentu. Iba na tejto báze dokážeme osloviť a zaujať svetovú verejnosť aj v takých špecifických výtvarných disciplínach ako knižná ilustrácia, grafika, keramika, kinetické umenie a v ostatných rokoch špeciálne známková tvorba. Na svete je len niekoľko štátov, ktorých známky majú pre filatelistov, a nielen pre nich, nesmiernu hodnotu.Známky tvorené klasickými ryteckým postupmi. Sú to techniky mimoriadne náročné a vyžadujú skutočnú kreativitu i veľkú skúsenosť autora. Preto do tejto tvorivej oblasti vstupuje tak málo umelcov i vydavateľov, čím ich hodnota nesmierne rastie. Jednu z dominánt svetovej známkovej tvorby predstavovalo Československo. Slovensko prirodzene prevzalo tieto svetové úspechy a vo výnimočnej miere v nich pokračuje dodnes. Svedčia o tom výsledky slovenskej známkovej ryteckej školy, ktorú založil a stále rozvíja Martin Činovský. Martin Činovský je nesmierne kreatívny a všestranný umelec. Vo voľnej grafickej tvorbe rozvíja tie najvzácnejšie objavy imaginatívneho prejavu. Jemnou lazúrovitou maľbou radíme jeho komornú maliarsku tvorbu medzi naratívno romantizujúcu s veľkým dôrazom na fantáziu a surrealistické výrazové prostriedky. Martin Činovský vo výtvarnom umení čaruje. Je jednou z najvýznamnejších, vo svete plne rešpektovaných umeleckých osobností, ktorých u nás radíme medzi významnú generáciu absolventov sedemdesiatich rokov dvadsiateho storočia. Tak ako zaujal ojedinelým videním sveta a jeho svojskou transformáciou do umeleckej podoby, fascinuje aj dnes stále kreatívnou fantáziou, ktorú napĺňa zrelosť a hodnota poznania a ustavičného rozvoja. V autorovej tvorbe dominuje obdiv k životu, ktorý bez prestania skúma a zobrazuje. Na jeho vrchole je stále nádej a túžba, ktorú napĺňa nielen tvorbou, ale aj osobitým, hodnotným prístupom k životu. Martin Činovský je originálny hudobník. Nahral niekoľko originálnych CD, kde jeho hudba vytvára útesy prekvapení a rytmických zázrakov, vždy na základe melodiky a krásy žitého a prežívaného šťastia.To, že Martin Činovský celý svoj život v umeleckom výraze nachádza a zobrazuje svojskosť všedného, symboliku reálneho a imagináciu domýšľaného či netransparetného, práve to dodáva jeho tvorbe svojskú autorskú originalitu. Jeho ľudskosť a veľkorysosť spolu s vedomosťami sú platformou autorovej dlhoročnej a zložitej pedagogickej práce a jej úspešného napĺňania v tvorbe jeho vysokoškolských študentov, absolventov. Dokáže a vie odovzdať. To je a zostáva výsadou len výnimočných pedagógov.Známková tvorba je doménou autora desiatky rokov. Predchádzalo jej rozhodnutie postaviť túto jednu z najnáročnejších techník na pevné základy a vytvoriť čo najlepšie predpoklady pre jej rozvoj. S odstupom času konštatujeme, že jeho rozhodnutie malo význam nielen pre autora, pre jeho celoživotný tvorivý rozvoj, ale aj pre Slovensko ako republiku v prestížnych úspechoch najlepších výsledkov medzi významnými kultúrami dnešného sveta. Vraví o tom aj dnešné ocenenie, to najvyššie. Prvá cena v súťaži Grand Prix de l´Art Philatélique, Bruxelles za rytinu neopakovateľnej známky „400. výročie konania Žilinskej synody“.

 

PhDr. Ľuboslav Moza

© 2009 Martin Činovský

Vytvorené službou Webnode