Za slovenskou známkou do Indie

01.08.2003 00:00
Za slovenskou známkou do Indie.

 

Návšteva známeho výtvarného umelca z Dillí Naresha Kapuriu na Art Filme v Trenčianskych Tepliciach a neskôr u niekoľkých výtvarníkov v Bratislave priniesla svoje ovocie v podobe výstavy Martina Činovského v Dillí. Nekaždodenná prezentácia známkovej tvorby nášho vynikajúceho výtvarníka a jeho grafík mala svoje miesto začiatkom septembra v prestížnej Art Junction Gallery v hoteli Intercontinental Grand.

            Výstavu otváral príhovorom a zapálením tradičnej indickej lampy Veľvyslanec SR v Indii Ladislav Volko s manželkou spolu so známym podnikateľom a členom parlamentu Lalit Surim a jeho manželkou. Naša známková tvorba je známa vo svete a aj výstava pritiahla pozornosť nielen mnohých umelcov, ale i podnikateľov, členov diplomatického zboru, parlamentu, publicistov a médií. Zúčastnení obdivovali detailné spracovanie tém a nemalú pozornosť venovali grafickej tvorbe M. Činovského. Svojim spôsobom výstava pootvorila okno na Slovensko a znova sa potvrdila známa pravda, že cez umenie a kultúru je možné pritiahnuť biznismenov a zvýšiť záujem o krajinu. Z  tvorby zaujali portréty   našich   prezidentov M.Kováča a  R.Schustera, ako i portréty osobností, napr. A.Dubčeka, podľa ktorého bude pomenovaná ulica v Dillí. Slovensko-francúzska známka M.R. Štefánika, ako i portréty A. De´ Saint Exupéryho, Ch. Sofera, W. Kempelena, Ľ. Štúra, A. Hlinku a ďalších sú inšpiráciou k otázkam o Slovensku. Detailné spracovanie historických objektov, z ktorých mnohé sú vpísané do zoznamu UNESCO- Spišský hrad, Vlkolínec, Jaskyňa Domica, Budatín, Krásna Hôrka a mnoho, mnoho ďalších prekvapili Indov hrdých na svoju umeleckú tvorbu miniatúr, ktorá je známa precíznosťou a jemnosťou tvaru. Najmä pracovníci Poštového múzea v Dillí ocenili klasickú ryteckú prácu, o ktorej vedia, že má u nás vysokú úroveň. Keďže vedeli, že M. Činovský prednáša tento odbor na VŠVU, prejavili záujem o eventuálne vyslanie na štúdium tohto odboru indických študentov. Surrealistické vízie, snové meditácie   v  úžasnom   prevedení    Majstra Činovského našli zase svojich obdivovateľov medzi indickými výtvarnými umelcami, kritikami a  galeristami. Riaditeľ   Múzea moderného umenia R.Lohan nadviazal na predchádzajúce rozhovory s Veľvyslancom SR v Indii L. Volkom o vzájomnej reprezentačnej výmene tvorby súčasných výtvarných umelcov obidvoch krajín. Po podpísaní Plánu kultúrnych výmen, ktorý sa má uskutočniť čoskoro, by to nemal byť problém. Návštevníkov výstavy na vernisáž pozývala pozvánka s krátkou charakteristikou tvorby autora a k dispozícii bolo mimoriadne vydanie magazínu Bureau Times na 72 stranách kriedového papiera celé venované Slovensku. Pre veľký záujem o výstavu M. Činovského, Art Junction Gallery predĺžila jej trvanie o dva týždne, čo sa v Dillí nestáva často, pretože priestory nepatria k lacným artiklom.

Výstava vrchovato naplnila záujem Veľvyslanectva SR a kurátora výstavy Naresha Kapuriu – priblížiť nevšedné a ojedinelé kvalitné umenie známkovej tvorby a grafík tentoraz z dielne Majstra M. Činovského a tak poukázať na vyspelosť stredoeurópskej krajiny medzi Dunajom a Tatrami.

 

                                                                                                                      (ajl)

© 2009 Martin Činovský

Vytvorené službou Webnode