FILMOVá HUDBA

OBRÁZKY SPOD LUPY

ORIGINÁL SÉRIE

SVET POD LUPOU

INVENCIE – MARTIN MARTINČEK – NEVŠEDNÉ OBRAZY VŠEDNÉHO

IVAN RUMANOVSKÝ A JEHO FILMOVÝ SVET

KRASOVÉ POKLADY SLOVENSKA– GOMBASECKÁ JASOVSKÁ A OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ

NOČNÉ INVENCIE – NAĎA RAPPENSBERGEROVÁ – PRÍBEH LÁSKY

INVENCIE – ERNA MASAROVIČOVÁ – DOTYKY KOVU

KOLESO OSUDU /INSCENÁCIA ROZPRÁVKY/

POKLADY SLOVENSKA 2001 – ČAROKRÁSNY SVET MINERÁLOV

INVENCIE - TIBOR BARTFAY - OSLOVIŤ ČLOVEKA

KYSUCE MEDZIOBDOBIE 1

POKLADY SLOVENSKA – JASKYNE SLOVENSKA

INVENCIE - EMIL VENKOV – MYSTIKA V HMOTE

INVENCIE - RÓBERT BRUN – MYSTIKA V NÁS

PRÍRODA 1997 – MOZAIKA KREHKEJ RIEKY

SLOVENSKÉ MINIATÚRY – SYMBOLICKY CINTORÍN POD OSTRAVOU

MESTÁ A TVÁRE – KYSUCE MEDZIOBDOBIE

TÍ Z KONCA SVETA

MIESTOPIS CECHOV A MANUFAKTÚR – SKLÁRI Z KATARINSKEJ HUTY

SLOVENSKÉ UNIKÁTY 1999 – ČIERNOHORSKÁ ŽELEZNICA

SLOVENSKÉ UNIKÁTY 1999 – MÚZEUM LIPTOVSKEJ DEDINY

SLOVENSKO NAŠE – USKUTOČNENÉ A NEUSKUTOČNENÉ SNY ŠTEFANA SVETKA

MIESTOPIS CECHOV A MANUFAKTÚR – HISTÓRIA PISANÁ MEDOM

ČO DIEVČATKÁ NEVEDIA /INSCENÁCIA/

ČLOVEK UPROSTRED – POZNÁMKA O ZNÁMKE

SLOVENSKÉ UNIKÁTY 2000 – KRÁSA UKRYTÁ V TME

PODPOĽANIE

VODNÉ DIELO GABČÍKOVO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

AKCIA EDELSTEIN

/NE/CELEBRITY – ZUZANA ÁBELOVÁ

RABAKA

/NE/CELEBRITY/ – JÁN POLÁČEK

GEN.SK – MARTIN ČINOVSKÝ

© 2009 Martin Činovský

Vytvorené službou Webnode