Fotogaléria: Poštová známka

SKRATKY:

 

ZN - známka

FDC - obálka prvého dňa

M - medzihárčie

N - výtvarný návrh

R - rytina

K - kupón

LR - líniová rozkresba

GÚ - grafická úprava

PE - pečiatka

 

ČESKOSLOVENSKO

1986

19. 5.   2746    X. MS VO VOLEJBALE ŽIEN, 1Kčs          ZN-LR,R; FDC-LR,R 

4. 3.     2785    OCHRANA PRÍRODY - MOTÝLE               FDC-LR,R                  

            2788    OCHRANA PRÍRODY - MOTÝLE                FDC-LR,R

      

1987

10.6.    2799    45. VÝR. ZNIČENIA LIDÍC A LEŽIAKOV             FDC-LR,R                   .

3. 9.     2806    XI. BIB BRATISLAVA - GAUDASINSKA 2Kčs         ZN-LR,R; FDC-LR,R

            A 2808            1 (kupón)      L.TOKMAKOV                     A-LR,R

                                2 GAUDASINSKA                                          A-LR,R                      

                                3 M.PRACHATICKÁ                                      A-LR,R

1.10.    2813    BHM- H.MEYER.: Pohľad na Bratislavu, 4Kčs    ZN-LR,R;  ME-LR,R  

6.11.    2815    125. VÝROČIE VOSR                                          FDC-LR,R                  

 

1988

29.3.    2841    125. VÝR. MATICE  SLOVENSKEJ, 50 h             ZN-LR,R; FDC-LR,R 

                         (pamätný list -R)

29.10. 2868    BHM - ALT-SANDMAN: Hlavné námestie, 3 Kčs  ZN-GÚ,LR,R;  M-LR,R         

            2869    BHM - V.REIM: Ferdinandove kúpele, 4 Kčs     ZN-GÚ,LR,R; FDC-LR,R

17.11. 2870    UMENIE - M.BENKA: S batohmi, 2 Kčs               ZN-LR,R; FDC-LR,R 

18.12. 2873    DEŇ ČS. POŠTOVEJ ZNÁMKY - BENDA, 1 Kčs    ZN-LR,R; FDC-LR,R             

  

1989

9.3.      2884    OSOBNOSTI - J.BOTTO, 50 h               ZN-LR,R; FDC-LR,R      

4.9.      2905    BIB - BRATISLAVA, ALEXOV, 1 Kčs      ZN-LR,R                    

            2906    BIB - BRATISLAVA , SPOHN,  2Kčs        ZN-LR,R; FDC-LR,R

16.10. 2914    BHM - DEVÍN, 3 Kčs                              ZN-LR,R; M-LR,R     

            2915    BHM - SLOVANSKÉ HRADISKO, 4 Kčs    ZN-LR,R; FDC-LR,R 

27.11. 2917    UMENIE - A.JASUSCH: Nirvána, 2 Kčs  ZN-LR,R; FDC-LR,R 

 

1990

9.1.      2923    OSOBNOSTI - ČAPEK, 50 h                                ZN-LR,R nerealizovaná

            2924    OSOBNOSTI - LENIN, 1 Kčs                               ZN-LR,R; FDC-LR,R

            2925    OSOBNOSTI - ZOLA, 2 Kčs                                ZN-LR,R; FDC-LR,R

21.7.    2951    BHM -KELTSKÁ MINCA, 3 Kčs                            ZN-LR,R; M-LR,R; FDC-LR,R          

            2952    BHM - MUDROCH:  M. R. Štefánik, 4 Kčs          ZN-LR,R; M-LR,R; FDC-LR,R                      

15.11. 2960    VIANOCE - KOMPÁNEK, 50 h                              ZN-LR,R; FDC-LR,R 

 

 1991

28.8.    2983    KRÁSY VLASTI - KRIVÁŇ, 4 Kčs                         ZN-LR,R; FDC-LR,R 

27.9.    2987    A. HLINKA, 10 Kčs                                            ZN-LR,R; FDC-LR,R 

18.12.  3000    DEŇ ČS. POŠTOVEJ ZNÁMKY - BENKA, 2 Kčs   ZN-N,LR,R; FDC-GÚ,LR,R   

10.6.    3012    ČSL. ČERVENÝ KRÍŽ, 2 Kčs                              ZN-LR,R; FDC-LR,R 

 

1992

27.7.    3019    KRÁSY VLASTI - G.R.DONNER: Sv.Martin, 7 Kčs     ZN-N,LR,R; FDC-N,LR,R     

6.9.      3023    200. VÝR.SLOV.UČENÉHO TOVARIŠSTVA, 5 Kčs    ZN-LR,R; FDC-LR,R 

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA

1993

26.8.    21        OSOBNOSTI - A.SEDLÁČEK, 2 Kč              ZN-LR,R                    

            22        OSOBNOSTI - E.ČECH, 3 Kč                      ZN-LR,R

 

SLOVENSKO

1993

1.1.      1          SLOVENSKÝ ŠTÁTNY ZNAK, 8 Sk                          ZN-N,LR,R; M-LR,R;FDC-LR,R       

2.1.      2          SLOVENSKÝ ŠTÁTNY ZNAK, 3 Sk                          ZN- N,LR,R               

1.2.      CDV1   POŠT. LÍSTOK - KRIVÁŇ, 2Sk                               GÚ, LR                      

2.3.      5          PREZIDENT SR - M.KOVÁČ, 2 Sk                          ZN-N,LR,R                

20.5.    10        OSOBNOSTI - J.L.BELLA, 5Sk                              ZN-LR,R                     .

            11        OSOBNOSTI - A.DUBČEK, 8 Sk                              ZN-LR,R

            12        OSOBNOSTI - J.KOLLÁR, 20 Sk                             ZN-LR,R

22.6.    15        150.R. UZÁKONENIA SLOVENČINY, 2 Sk             ZN-LR,R                    

8.7.      16        DUBNICA N/VÁHOM, 1 Sk                                    ZN-N,LR,R; FDC-N=LR

24.9.    18        ZVOLEN, 30 Sk                                                     ZN-N,LR,R; FDC-N nerealizovaný

12.11.  20       VODNÉ DIELO GABČÍKOVO, 10 Sk                        ZN-LR,R; K-LR; FDC-LR

1.12.    22        VIANOCE - J.B.KLEMENS, 2 Sk                             ZN-GÚ,LR,R; FDC-LR,R      

17.11.  23       MOHYLA M.R.ŠTEFÁNIKA, 16 Sk                           ZN-LR,R;  M-LR

31.12. 24        UMENIE - J.KOSTKA: Jar oráča, 9 Sk                   ZN-GÚ,LR,R; FDC-LR          

31.12. 25        BRATISLAVSKÝ HRADNÝ VRCH, 50 Sk                   ZN-LR,R                    

  

1994

1.1.      CDV2  POŠT. LÍSTOK - ŠTÁTNY ZNAK, 2Sk                      GÚ, LR                      

29.4.    27        MEDZINÁRODNÝ ROK RODINY, 3 Sk                   ZN-GÚ,LR,R; FDC-LR          

25.5.    28        OSOBNOSTI - J.A.SEGNER, 8 Sk                          ZN-LR,R                    

             29        OSOBNOSTI - A. De SAINT-EXUPÉRY, 9 Sk         ZN-N,LR,R; FDC-N,LR

27.5.    30        EUROPA - J.MURGAŠ, 28 Sk                                 ZN-LR,R; FDC-LR,R

31.5.    31        SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU, 3 Sk                        ZN-LR,R        

23.6.    33        100.R. MEDZINÁR. OLYMP. VÝBORU, 3 Sk         ZN-LR,R; K-LR; FDC-LR

20.7.    37        KRÁĽ SVATOPLUK, 12 Sk                                     ZN-GÚ           

27.8.    39        50.VÝR. SNP - GOLIAN, VIEST, 6 Sk                   ZN-LR,R; K-LR,R

            40        50.VÝR.SNP - FRANCÚZSKI PARTIZÁNI, 8 Sk       ZN-LR,R;

1.9.      41        NAD TATROU SA BLÝSKA, 34 Sk  ZN-LR,R;          M-LR,R; FDC-LR,R   

29.11.  46        VIANOCE - ĽUDOVÁ MAĽBA NA SKLE, 2 Sk         ZN-GÚ,LR,R; FDC-LR,R      

12.12.  47        OSOBNOSTI - CH.SÓFER, 5 Sk                             ZN-LR,R                    

            48        OSOBNOSTI - W.KEMPELEN, 6 Sk                       ZN-LR,R

            49        OSOBNOSTI - Š.BANIČ, 10 Sk                               ZN-LR,R

30.12. 52        SLOVENSKÉ LODENICE - NL EMS,5 Sk                 ZN-LR            

            53        SLOVENSKÉ LODENICE - NL RÝN, 8Sk                ZN-LR; FDC-LR,R;

           54        SLOVENSKÉ  LODENICE - OL 400, 10 Sk              ZN-LR,R; FDC-LR,R;                        

 

1995

8.2.      56        150.VÝR. ZAL.GAZDOVSKEHO SPOLKU, 9 Sk  ZN-GÚ; FDC-LR,R    

20.4.    64        ĽUDOVÍT  ŠTÚR, 16 Sk                                     ZN-LR,R; M-LR         

29.3.    CDV6  POŠT. LÍSTOK - DEVÍN, 2 Sk                             N,GÚ,LR                   

29.5.    68        NÁVŠTEVA PÁPEŽA JÁNA PAVLA II, 3 Sk          ZN-LR,R                    

19.7.    71        KRÁSY VLASTI - B.ŠTIAVNICA, 7 Sk                 ZN-N,LR,R; FDC-N,LR,R

            72        KRÁSY VLASTI - SPIŠSKÝ HRAD, 10 Sk              ZN-N,LR,R; FDC-N,LR,R

            73        KRÁSY VLASTI - VLKOLINEC, 15 Sk                  ZN-N,LR,R; FDC-N,LR,R     

16.8.    74        100 ROKOV VOLEJBALU, 9 Sk                         ZN -LR; FDC-LR       

5.9.      75        BIB BRATISLAVA - MATTOTTI, 2Sk                   ZN-GÚ,LR,R; FDC-GÚ,LR,R; PE-GÚ

            76        BIB BRATISLAVA - KÁLLAY, 3 Sk                       ZN-GÚ,LR,R; FDC-GÚ.LR,R; PE-GÚ

27.10. 81        VIANOCE - BETLEHEM ZO ŠÚPOLIA, 2 Sk         ZN- GÚ,LR,R; FDC-GÚ,LR,R; PE-N

 

1996

15.3.    87        ĽUDOVÉ ZVYKY - VEĽKÁ NOC, 2 Sk                   ZN-LR,R; FDC-LR,R 

3.5.      89        EUROPA - TEXTORISOVÁ (portrét), 8 Sk               ZN-LR,R; M-LR,R     

            90        EUROPA - TEXTORISOVÁ (dielo), 8 Sk                  ZN-LR,R;

14.7.    96        OCHRANA PRÍRODY -  MUFLÓN, 4 Sk                ZN-LR            

           97        OCHRANA PRÍRODY - ZUBOR, 4 Sk                      ZN-LR,R; FDC-R       

            98        OCHRANA PRÍRODY -  KAMZÍK, 4 Sk                   ZN-LR

15.9.    99        KRÁSY VLASTI -  POPRADSKÉ PLESO, 4 Sk          ZN-LR            

           100      KRÁSY VLASTI - SKALNATÉ PLESO, 8 Sk                ZN-LR,R; FDC-R       

            101      KRÁSY VLASTI -  ŠTRBSKÉ PLESO, 12 Sk               ZN-LR

5.10.   102      UMENIE - ENDRE NEMEŠ, 14 Sk                            ZN-GÚ                       

           103      UMENIE - F.X. MESSERSCHMIDT, 10 Sk                 ZN-GÚ; PE-GÚ          

5.10.    104    TECHNICKÉ PAMIATKY-KONSKÁ ŽELEZNICA,4Sk ZN-N,LR,R; FDC-N,LR,R; PE-N

            105      TECHNICKÉ PAMIATKY-LIETADLO A.KVASZA 6Sk ZN-N,LR,R; FDC-N,LR,R;PE-N

5.11.    106      VIANOCE ´96 - ZIMKA, 2 Sk                                 ZN-LR,R; FDC-LR,R 

18.12. 110      DEŇ ZNÁMKY - BENKA, 3 Sk                                   ZN-N,LR,R; K-LR; FDC-LR,R          

 

1997

16.1.    111      OSOBNOSTI - ŠTEFAN MOYSES, 3 Sk                   ZN-GÚ                       

16.1.    112      OSOBNOSTI - S.H. VAJANSKÝ, 4 Sk                     ZN-GÚ,LR,R  

12.6.    119      FOLKL. FESTIVAL VÝCHODNÁ, 11 Sk                 ZN,FDC,PE-GÚ          -

12.6.    120      KRÁSY VLASTI - JASKYŇA DOMICA, 6 Sk             ZN-N,LR,R; FDC-N,LR,R; PE-N

12.6.    120      KRÁSY VLASTI-OCHTIN.ARAGONIT.JASK. 8 Sk    ZN-N,LR,R; FDC-N,LR,R;  PE-N

5.8.      125      BIB ´97 - KISELOVÁ ZN-GÚ,LR,R;                       FDC-GÚ,LR,R; PE-GÚ          

1.9.      127      5.VÝROČIE ÚSTAVY                                            ZN-LR,R                    

15.10.  132      UMENIE - KUPECKÝ, 9 Sk                                    ZN-GÚ                                  

15.10.  132      UMENIE - BOJNICKÝ OLTÁR,  10 Sk                    ZN-GÚ                       

15.10.  132      UMENIE - KOLOMAN SOKOL, 12 Sk                     ZN-GÚ                       

24.10.  135      ČERNOVÁ, 4 Sk                                                   ZN-LR,R                    

3.11.    137      VIANOCE - KLIMČÁK, 3 Sk                                  ZN-LR,R; FDC-R       

18.12.  138      DUCHOVNÁ OBNOVA - HLOŽNÍK                        ZN-GÚ,LR,R; FDC-GÚ; PE-GÚ

 

1998

1.1       140      5. VÝROČIE VZNIKU SR, 4 Sk                               ZN-LR

19.1.    142      OSOBNOSTI - MARTIN RÁZUS, 4 Sk                      ZN-GÚ           

19.1.    143      OSOBNOSTI - JÁN SMREK, 4 Sk                            ZN-GÚ           

19.1.    144      OSOBNOSTI - JOZEF ŠKUTÉTY, 4 Sk                    ZN-GÚ,LR,R

3.3.      146      KRÁSY VLASTI - BUDATÍN, 6 Sk                            ZN-N,LR,R; FDC-N,LR; PE-N

3.3.      146      KRÁSY VLASTI - KRÁSNA HôRKA, 11 Sk                 ZN-N,LR,R; FDC-N,LR; PE-N

5.5.      149      EUROPA -ĽUDOVÁ SVATBA, 12 Sk                        ZN,M,FDC-GÚ

5.5.      150      DUCHOVNÁ OBNOVA - HLOŽNÍK, 4 Sk                ZN-GÚ,LR,R; PE-GÚ

1.6.      151      DETSKÉ CENTRUM, 3 Sk                                       ZN-GÚ,LR,R; FDC-GÚ; PE-GÚ        

12.9.    160      TRNAVA, 5 Sk                                                       ZN-N,LR,R; FDC-N=LR; PE-N

14.9.    161      UMENIE-SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, 18 Sk  ZN-GÚ; FDC-N; PE-N

15.10.  164      UMENIE - MARTIN BENKA, 10 Sk                          ZN,FDC-GÚ

15.10.  165      UMENIE - ĽUDOVÍT FULLA, 12 Sk                       ZN,FDC-GÚ

3.11.    167      VIANOCE – V.HLOŽNÍKOVÁ                                 ZN-GÚ,LR,R;FDC-GÚ,LR

 

1999

28.1.    170      OSOBNOSTI - MATEJ BEL, 3Sk                           ZN-GÚ,LR; FDC-LR

28.1.    171      OSOBNOSTI - JURAJ HAULIK, 4Sk                      ZN-GÚ,LR,R; FDC-LR

28.1.    172      OSOBNOSTI - P. O. HVIEZDOSLAV, 11Sk          ZN-GÚ,LR; FDC-LR

5.5.      177      EUROPA – TANAP, 9 Sk                                       ZN-N,LR,R; M-N,LR,R

5.5.      178      EUROPA – TANAP, 12 Sk                                     ZN-N,LR,R; FDC-N,LR,R

5.5.      180      DUCHOVNÁ OBNOVA – V.HLOŽNÍK, 5 Sk          ZN- GÚ,LR,R; FDC-GÚ

15.6.    183      PRVÝ KOZMICKÝ LET OBČANA SR, 12 Sk          ZN-LR,R

3.9.      186      BIB – M. JARRIE, 5 Sk                                        ZN-GÚ,LR; FDC-GÚ; P-GÚ

5.10.    192      UMENIE- M.A.BAZOVSKÝ, 13 Sk                       ZN-GÚ; FDC-GÚ

5.10.    193      UMENIE-DOMINIK SKUTECKÝ, 14 Sk                ZN-GÚ; FDC-GÚ

3.11.    194      VIANOCE – S.SEKEREŠ                                       ZN-GÚ; FDC-GÚ, P-GÚ

23.11.  196      MÚZEUM ŽIDOVSKEJ KULTÚRY, 12 Sk              ZN a TL-GÚ, LR

23.11.  197      MÚZEUM ŽIDOVSKEJ KULTÚRY, 18 Sk              ZN-GÚ, LR; FDC-GÚ

18.12.  198      DEŇ POŠTOVEJ ZNÁMKY-A.BRUNOVSKÝ, 5 Sk  ZN-N,LR,R; K-LR,R; FDC-N,LR,R

 

2000

 

11.1.    201      OSOBNOSTI - H.MELIČKOVÁ, 4 Sk                          ZN-LR

11.1.    202      OSOBNOSTI - Š.A.JEDLÍK, 5 Sk                               ZN-LR

15.2.    204      VEĽKÁ NOC: KRÍŽOVÁ CESTA, 4 Sk                         ZN-GÚ,LR,R; FDC-GÚ

9.5.      208      EUROPA 2000 - J.P.COUSIN, 12 Sk                         ZN-GÚ,LR,R

1.6.      209      150. VÝROČIE PRVEJ ZNÁMKY                                ZN-GÚ,LR,R

                  PLATNEJ NA NAŠOM ÚZEMÍ

1.6       210      DETSKÁ ZNÁMKA – UNICEF, 5,50 Sk                         ZN-GÚ; FDC-GÚ; PE-GÚ

15.6.    211      RUDOLF SCHUSTER, 5,50 Sk                                    ZN-N,LR,R; FDC-N,LR,R; PE-N

5.10.    219      VIANOCE - ŠEVELLOVÁ, 4 Sk                                   ZN-LR,R

17.10.  221      UMENIE – NARODENIE ZO SPIŠ. STAREJ VSI, 18 Sk  ZN-GÚ; FDC-GÚ

17.10.  221      UMENIE – SNÍMANIE Z KRÍŽA, 20 Sk                         ZN-GÚ; FDC-GÚ

 

2001

5.5.      234      EUROPA – STUDENOVODSKÝ VODOPÁD, 18 Sk         ZN-N,R; FDC-N,LR; PE-N

15.8.    244      BIB 2001  

18.9.    246      A.DUBČEK                                                                  ZN,ME-LR,R; FDC-GÚ

18.10. 250      UMENIE – W.KRÁĽ: SEN PLTNÍKA                                ZN-GÚ

18.10. 251      UMENIE – A.BRUNOVSKÝ: SVETLO DUŠE                    ZN,FDC-GÚ,R; PE-GÚ

18.10. 252      UMENIE – SV.MICHAL ARCHANJEL                              ZN-GÚ

15.10. 253      VIANOCE – ROKOK. BETLEHEM                                   ZN,FDC-GÚ; PE-N

 

2002

25.1.    254      J. PAPÁNEK                                                                  ZN-LR

25.1.    255      B. BJORNSON                                                               ZN-LR

18.4.    262      LEVOČA                                                                       ZN-N,R; FDC-N,LR; PE-N

6.5       263      EUROPA - BAČÍK:CIRKUS                                              ZN,M,FDC,PE-GÚ

4.7.      270      MS V ĽADOVOM HOKEJI                                              ZN-GÚ,LR

20.8.    273      KLÍŽSKE HRADIŠTE                                                       ZN-GÚ

20.8.    274      ROTUNDA V SKALICI                                                    ZN-GÚ

20.8.    275      SPIŠSKÁ KAPITULA                                                        ZN-GÚ

15.10   278      UMENIE – MAJSTER PAVOL Z LEVOČE                          ZN,FDC-GÚ,LR,R; PE-N

 

2003

1.1.      284      10 ROKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 20 Sk                 ZN,M-LR,R

5.2.      285      PREZIDENT, 7Sk                                                           ZN,FDC.PE-N,LR,K

3.5.      293      M.R.ŠTEFÁNIK                                                              ZN-N,LR,R

1.6.      298      MAŤKO A KUBKO                                                          ZN-GÚ,LR,R; FDC,PE-GÚ

15.8.    306      BIB 2003                                                                      ZN,FDC,PE-GÚ

7.9.      307      JÁN PAVOL II.                                                             ZN-GÚ

                        JÁN PAVOL II. (nevydaná známka)                            ZN-GÚ,LR,R

28.11. 314      UMENIE – KRIVOŠ: GAJDY                                            ZN,FDC-GÚ,LR,R; PE-GÚ

28.11. 316      DEŇ ZNÁMKY – J.BALÁŽ                                                ZN,K-GÚ,LR,R;FDC-GÚ

 

2005

15.6.    359      PREZIDENT SR IVAN GAŠPAROVIČ                               ZN-N,LR,R

 

2007

22.9.    407      KLENOTNICA MÚZEÍ – NITRIANSKY EVANJELIÁR       ZN-LR,R

 

2008

23.10. 431      OCHRANA PRÍRODY – ČRIEVIČNÍK PAPUČKOVÝ        ZN-LR,R; FDC-LR,R

            432      OCHRANA PRÍRODY – HMYZOVNÍK VČELOVITÝ        ZN-LR,R; FDC-LR,R

 

2009

1.1.      437      PAMÄTNÁ PRVÁ EUROVÁ ZNÁMKA                              ZN-N,LR,R

2.1.      448      KOSTOL SV. KRÍŽA V HAMULIAKOVE                           ZN-LR,R

2.6.      456      ŽOFIA BOSNIAKOVÁ                                                   ZN-LR,R

11.9.    459     LIMES ROMANUS, CARNUNTUM                                   ZN-LR,R

11.9.    460     LIMES ROMANUS, GERULATA                                      ZN-LR,R

4.12.    466    LOUIS BRAILE                                                              FDC-LR,R

 

2010

30.3.        472    400. VÝROČIE KONANIA ŽILINSKEJ SYNODY                     ZN-LR,R; M-LR,R; FDC-LR,R

3.12.    488   DEŇ POŠTOVEJ ZNÁMKY - KAROL ONDREIČKA    ZN-N,LR,R; FDC-LR,R; PE-N

 

2011

28.1.    490    KOSTOL SV. JURAJA VO SV. JURE            ZN-LR,R; FDC-LR,R

15.4.    495    DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA              ZN-N,LR,R; FDC-N,LR,R; PE-N

29.4.    496    BLAHOREČENIE PÁPEŽA JÁNA PAVLA II.    ZN-GÚ,LR; FDC-N,LR;

 

2012

3.2.    511    JONÁŠ ZÁBORSKÝ    ZN-LR

17.2.  512    SAMO CHALUPKA     ZN-LR

13.4.  514    JÁN KONIAREK         ZN-GÚ,LR; ME-LR; FDC-LR

12.10. 524    NÍZKE TATRY - LOMIKAMEŇ POZMENENÝ    ZN-LR; KUP-LR; ME-LR

12.10. 525    NÍZKE TATRY - SKALIENKA LEŽATÁ            ZN-LR; KUP-LR; ME-LR

8.11.   526    ĽUBOVNIANSKY HRAD     ZN-N,LR,R; FDC-N

 

2013

25.1.    532    EMPÍROVÉ DIVADLO V HLOHOVCI    ZN-LR,R

20.9.    546    TATRANSKÉ MOTÍVY - MALÁ STUDENÁ DOLINA        ZN-LR,R; FDC-LR

20.9.    547    TATRANSKÉ MOTÍVY - CHATA PRI ZELENOM PLESE   ZN-LR,R; FDC-LR

 

2014

13.6.    567    PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY    ZN-LR,R

26.9.    570    ANDREJ HLINKA     ZN-N,LR,R; ME-N,LR,R; FDC-N,LR,R; PE-N

 

2015

18.9.    593    SÚĽOVSKŔ SKALY    ZN-LR,R; FDC-LR

4.12.    603    BUDOVA POŠTY BRATISLAVA 1    ZN-N,LR,R; 2KUP-N,LR,R

                                                                    FDC-N,LR; PE-N, NL-N

 

 

 

 

 

 

© 2009 Martin Činovský

Vytvorené službou Webnode